Om företaget

Om Företaget

Glas Service Lund är ett familjeföretag i tredje generation, våra huvudsakliga områden är glas, solskydd och tavelinramning. Faciliteten på Jakobsgatan 11 rymmer bl.a. glasverkstad, lagerhållning för glas, butik och kontor. Företaget sysselsätter i dagsläget tio anställda, som du kan bekanta dig närmare med oss under fliken ”Personal”.