Entreprenader

Entreprenad

Glas Service Lund har en lång erfarenhet av projektarbete för entreprenader, både större arbeten åt den offentliga sektorn och projekt för privata företag och byggherrar.

Under de senaste åren har vi fortgående arbetat med längre projekt i rollen som underentreprenad. Vår kompetens och yrkeskunskap har gjort att vi kunnat prestera välutförda och kvalitativa arbeten.