Kortesjärven Säästöpankki

En av våra referenser är Kortesjärven Säästöpankki. Projektet färdigställdes i slutet av år 2012. Här har vi utfört inglasningar och skjutglas för bankens kontorsutrymmen.

Nedan bilder från projektet.