Sök på sidan

Dataskyddsbeskrivning

1. Allmänt

Glas-Service Lund förbinder sig att skydda sina kunders uppgifter och erbjuder möjlighet att påverka hur personuppgifterna hanteras. Om du är registrerad användare i webbutiken, kan du efter inloggning ändra eller ta bort dina uppgifter på sidan “Användaruppgifter”.

I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi våra kunder om hur deras personuppgifter hanteras. Kunden måste godkänna villkoren i dataskyddsbeskrivningen för att kunna använda webbutiken lund.fi.

Uppgifterna vi samlar in är sådana som användaren själv ger samt data från analysverktyg. Vi använder uppgifterna för att hantera beställningar samt optimera tjänstenivån i vår webbutik. Om du inte godkänner användningen av uppgifterna kan du inte köpa produkter i vår webbutik.

Vem kan jag ta kontakt med?

Om du har frågor gällande hur personuppgifter hanteras eller dataskyddsbeskrivningen, ta kontakt med oss per e-post:
glas-service@lund.fi

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Som upprätthållare av registret fungerar:

Glas-Service Lund (FO-nummer 0306329-3)
Jakobsgatan 11
68600 Jakobstad

I frågor gällande dataskydd och personuppgifter kan du maila oss på adressen:
glas-service@lund.fi

2. Vilka uppgifter samlas om mig och hur används de?

I samband med beställningen måste kunden uppge:
- namn
- postadress
- leveransadress (om annan än postadressen)
- e-postadress
- telefonnummer

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna bekräfta beställningen samt leverera produkterna. Kunden ansvarar för att både egna personuppgifter och leveransadressen är korrekta. Genom att beställa i webbutiken godkänner du att Glas-Service Lund inför dina personuppgifter i vårt kundregister.

Betalningen i webbutiken genomförs tryggt med Paytrails SSL-skyddade e-betalningstjänst. Glas-Service Lund får inte tillgång till dina kortuppgifter vid betalningen och kortets uppgifter sparas heller inte i vårt system.

3. Hur förvaras och skyddas mina uppgifter?

Vi följer alltid gällande lagar och förordningar vid insamling, hantering och användning av personuppgifter. Personuppgifterna skyddas mot utomstående part, oavsiktlig eller lagstridig radering, ändring, utlämning, flyttning eller annan lagstridig hantering av uppgifterna.

Vi förvarar de personuppgifter du har uppgett i Finland. Uppgifterna sparas så länge lagen så kräver, dvs under 5 år, varefter de raderas i enlighet med bokföringslagen. Registrerade uppgifter används endast för bokföring, eftersom skattemyndigheterna kan begära dokumentering av fakturering.

4. Vem hanterar mina personuppgifter?

Glas-Service Lunds personal använder uppgifterna du har gett för att hantera beställningen (namn, adress, telefonnummer) samt e-postadressen för att skicka beställningsbekräftelsen. Personuppgifterna hanteras tryggt och etiskt.

Vi använder betrodda avtalsbaserade samarbetsparter för hantering och leverans av beställningarna i webbutiken. Vid hantering av beställningen ges vissa oundvikliga uppgifter vidare till tredje part:
- Namn, leveransadress och telefonnummer till transportföretaget för att leveransen ska bli möjlig.
- Nödvändiga uppgifter till leverantören av betaltjänsten, Paytrail.
- Cookies till Google Analytics. Informationen som går till Google anonymiseras.

Förutom dessa hanterar leverantören av webbutiken kunders personuppgifter vid problemsituationer. Vi har gjort ett datahanteringsavtal med leverantören, vilket är vår garanti till våra kunder om att personuppgifterna sparas och hanteras lagenligt.

5. Hurudana rättigheter har jag?

När du har registrerat dig i vår webbutik har du rätt till dina egna uppgifter. Du har rätt att:
- Få tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt få en kopia över dina sparade personuppgifter
- Begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas
- Med vissa förbehåll begära att hanteringen begränsas eller motsätta dig hanteringen av personuppgifter

Du kan själv ändra dina inställningar efter inloggning på sidan “Användaruppgifter”. Om du önskar att dina personuppgifter inte ska sparas eller användas längre, eller om du önskar begränsa användningen av dina personuppgifter ber vi dig skicka e-post om detta till adressen glas-service@lund.fi.

Om du har frågor gällande användningen av dina personuppgifter kan du ta kontakt med oss på glas-service@lund.fi.

6. Hur kan jag inverka på användningen av mina uppgifter?

Om du är registrerad som användare i webbutiken kan du när som helst be Glas-Service Lund avsluta ditt användarkonto och radera dina personuppgifter, genom att ta kontakt med vår kundtjänst, glas-service@lund.fi.

Notera att i endel fall kan all information inte raderas och att lagstiftningen kan kräva att endel av informationen om kundförhållandet sparas.

7. Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbutiken och dess funktionalitet för att ditt besök i webbutiken ska bli så tillfredsställande som möjligt. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Cookien är i kraft en begränsad tid, därefter raderas den av webbläsaren. Du kan också själv radera cookies från din dator beroende på webbläsaren.

Vår webbutik använder Google Analytics för att få en statistisk bild av webbutikens användarmängd, från vilka länder användarna kommer och vilka sidor de varit intresserade av. Informationen som sänds till Google är anonymiserad. Vi använder statistiken från Google Analytics för att optimera vår webbutik och öka användarvänligheten. Vi registrerar inte personuppgifter om dig om du inte gör köp i webbutiken.

8. E-marknadsföring

Glas-Service Lund skickar inte ut nyhetsbrev, e-postmarknadsföring eller motsvarande om inte kunden har beställt dem.

9. Kan dataskyddsbeskrivningen ändra?

Vi förbehåller oss rätten att ändra dataskyddsbeskrivningen för att kunna reagera på eventuella ändringar i tjänstens utveckling och lagstiftningen. Vi meddelar registrerade kunder om märkbara förändringar.

LUND_logo.png

Ta kontakt!

Glas-Service Lund

Jakobsgatan 11

68600 Jakobstad

tfn 06 7245077

glas-service(a)lund.fi

Besök oss!

Butiken är öppen

vardagar kl. 8-17
lördagar kl. 10-14
Juni-Augusti lördagsstängt

» Hitta oss på kartan!