Sök på sidan

Din köpkorg
Din köpkorg är tom
×

Beställnings- och leveransvillkor

Glas-Service Lund Ab (FO-nummer 0306329-3) säljer i sin webbutik lund.fi- produkter till konsumenter och företag. Följande beställnings- och leveransvillkor gäller alla händelser i webbutiken.

1. Beställning

När du beställer i vår webbutik registreras du som kund i vår databas. För att kunna hantera beställningen behöver vi dina personuppgifter (namn, adress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress). Se den separata Dataskyddsbeskrivningen för att få mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

Beställning i webbutiken förutsätter att du är 18 år fyllda. Om du är under 18 år behövs dina föräldrars medgivande till beställningen. En förälder kan alltid annullera en beställning om det framkommer att ett barn eller person under 18 år har gjort en beställning utan föräldrarnas medgivande. Observera: Webbutikens minimidebitering är 10 euro (exklusive leveranskostnad). Om beställningens slutsumma är under gränsen debiteras 10€ + leveranskostnad.

Efter genomförd beställning får du en bekräftelse till din e-postadress. Om bekräftelsen inte kommit fram kan du ta kontakt med oss per e-post till glas-service@lund.fi eller per telefon 06-724 5077.

2. Priser

Webbutikens priser innehåller moms 24 % men inte leveransavgift. Priserna gäller endast köp i webbutiken. Leveransavgiften syns när du väljer leveranssätt i kassan.

Tekniska fel i prissättningen: Om det finns självklara fel i prissättningen, dvs sådana fel som kunden själv borde förstå att är felaktiga, kan Glas-Service Lund hänvisa till mänskligt misstag eller tekniskt fel. Exempel på detta är att en vara som kostar 20 euro säljs för 20 cent.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priser och leveransavgifter.

3. Betalningsvillkor

Betalningen sker tryggt med Paytrails SSL-skyddade e-betalningstjänst. Du måste vara kund i en bank och använda internetbank eller ha ett ikraftvarande kreditkort för att kunna göra en beställning. Alla köp gjorda i webbutiken betalas utan dröjsmål i samband med beställningen.

Vårt företag har inte tillgång till dina kortuppgifter eller de sparas heller inte i vårt system.

4. Betalningstjänsten

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som betalningsmottagaren i kontoutdraget och förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7

Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Telefon: 0207 181830 www.paytrail.com

5. Leverans

Beställningen levereras med frakttjänst/per post beroende på beställningens storlek. Beställningen levereras ca 3-10 dagar från det att beställningen är gjord. Om du beställer två eller flera produkter samtidigt, kan leveransen delas upp i flera paket. Detta innebär ingen extra kostnad för kunden.

Beroende på leveranssätt är leveransavgiften vanligtvis 10-25 euro. Leveransavgiften syns i köpkorgen när du har valt leveranssätt.

Vi levererar beställningar endast inom Finland.

6. Ånger- och returrätt

Glas-Service Lund följer konsumentskyddslagen och bestämmelser utfärdade av konsumentombudsmannen gällande e-handel. Du har rätt att inom 14 dagar returnera produkten per post och få köpsumman tillbaka. Glas-Service Lund bekostar postkostnaden för returen.

Ångerrätten gäller endast oanvända produkter som lämpar sig för vidareförsäljning. Beställningen kan inte hävas om produkten har tydliga spår av användning.

Returrätten gäller inte måttsågade produkter (akrylskivor, speglar, ramar). En produkt som tillverkas enligt mått som kunden ger kan inte säljas vidare. Kunden ansvarar för att måtten är korrekta.
» Mer om begränsning av ångerrätten finns i konsumentskyddslagen, kap 6 § 16

OBS! Avvikelser i måttbeställda produkter som måste godtas: +/- 2 mm i höjd och +/- 2 mm i bredd.

Skadad produkt

Om du får en produkt som har skadats under transporten eller har fått fel produkt ber vi dig returnera den skadade förpackningen och produkten utan dröjsmål samt att göra en anmälan till transportföretaget. Meddela även inom 14 dagar om produkten försvunnit i transporten.

Det är alltid mycket viktigt att granska produktens skick innan den tas i bruk. Vi ber dig skicka bild/bilder på den skadade produkten och datum när varan mottagits per e-post till glas-service@lund.fi inom 14 dagar.

Retur

Använd alltid produktens ursprungliga leveransförpackning eller en motsvarande förpackning som skyddar produkten på ett tillfredsställande sätt när du skickar produkten tillbaka. Produkten kan returneras antingen med Postens avgiftsfria kundreturtjänst eller personligen till vår butik i Jakobstad. Glas-Service Lund står för returkostnaderna när returen görs enligt våra instruktioner via Postens kundretur.

Återbetalning av köpsumman: Återbetalningen kan ta minst 1-2 veckor. Om återbetalningen inte har skett inom utsatt tid, ta genast kontakt med oss.

7. Reklamation

Enligt konsumentskyddslagen har du 24 månaders reklamationsrätt på köp gjorda i webbutik. Detta innebär att beroende på situation kan du få produkten antingen reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller till rabatterat pris.

Reklamationsrätten gäller endast dolda fel. Om produktens fel är tydligt bör reklamationen göras omedelbart, inom två månader från det att skadan upptäcks. Slitage, hård hantering eller felaktig användning, skötsel eller tvätt faller inte under reklamationsrätten.

Om produkten går sönder innan reklamationstiden gått ut, försöker vi reparera produkten. Som konsument kan du kräva att produkten byts ut, om kostnaderna för detta inte är oskäliga i jämförelse med reparation.

Skicka en e-post till oss där du meddelar beställningsnummer och beskriver problemet. När du skickar produkten till oss, kom ihåg att sätta med en kopia av forsedeln som följde med produkten samt en detaljerad beskrivning av felet eller bristen som är väsentlig för reklamationen. Vår behandlingstid är vanligtvis 1-4 veckor från mottagandet.

Vi ersätter rimliga returkostnader som orsakas av reklamationen. Den returnerade produkten ska alltid förpackas ändamålsenligt. Kom ihåg att begära kvitto för returförsändelsen, så att vi kan ersätta returkostnaden. OBS! Vi tar inte emot paket mot postförskott eller liknande.

OBS! Avvikelser i måttbeställda produkter som måste godtas: +/- 2 mm i höjd och +/- 2 mm i bredd.

8. Kontaktuppgifter

Glas-Service Lund Jakobsgatan 11 68600 Jakobstad tfn 06 724 5077 glas-service@lund.fi

×

Dataskyddsbeskrivning

1. Allmänt

Glas-Service Lund förbinder sig att skydda sina kunders uppgifter och erbjuder möjlighet att påverka hur personuppgifterna hanteras. Om du är registrerad användare i webbutiken, kan du efter inloggning ändra eller ta bort dina uppgifter på sidan “Användaruppgifter”.

I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi våra kunder om hur deras personuppgifter hanteras. Kunden måste godkänna villkoren i dataskyddsbeskrivningen för att kunna använda webbutiken lund.fi.

Uppgifterna vi samlar in är sådana som användaren själv ger samt data från analysverktyg. Vi använder uppgifterna för att hantera beställningar samt optimera tjänstenivån i vår webbutik. Om du inte godkänner användningen av uppgifterna kan du inte köpa produkter i vår webbutik.

Vem kan jag ta kontakt med?

Om du har frågor gällande hur personuppgifter hanteras eller dataskyddsbeskrivningen, ta kontakt med oss per e-post: glas-service@lund.fi

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Som upprätthållare av registret fungerar:

Glas-Service Lund (FO-nummer 0306329-3) Jakobsgatan 11 68600 Jakobstad

I frågor gällande dataskydd och personuppgifter kan du maila oss på adressen: glas-service@lund.fi

2. Vilka uppgifter samlas om mig och hur används de?

I samband med beställningen måste kunden uppge: - namn - postadress - leveransadress (om annan än postadressen) - e-postadress - telefonnummer

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna bekräfta beställningen samt leverera produkterna. Kunden ansvarar för att både egna personuppgifter och leveransadressen är korrekta. Genom att beställa i webbutiken godkänner du att Glas-Service Lund inför dina personuppgifter i vårt kundregister.

Betalningen i webbutiken genomförs tryggt med Paytrails SSL-skyddade e-betalningstjänst. Glas-Service Lund får inte tillgång till dina kortuppgifter vid betalningen och kortets uppgifter sparas heller inte i vårt system.

3. Hur förvaras och skyddas mina uppgifter?

Vi följer alltid gällande lagar och förordningar vid insamling, hantering och användning av personuppgifter. Personuppgifterna skyddas mot utomstående part, oavsiktlig eller lagstridig radering, ändring, utlämning, flyttning eller annan lagstridig hantering av uppgifterna.

Vi förvarar de personuppgifter du har uppgett i Finland. Uppgifterna sparas så länge lagen så kräver, dvs under 5 år, varefter de raderas i enlighet med bokföringslagen. Registrerade uppgifter används endast för bokföring, eftersom skattemyndigheterna kan begära dokumentering av fakturering.

4. Vem hanterar mina personuppgifter?

Glas-Service Lunds personal använder uppgifterna du har gett för att hantera beställningen (namn, adress, telefonnummer) samt e-postadressen för att skicka beställningsbekräftelsen. Personuppgifterna hanteras tryggt och etiskt.

Vi använder betrodda avtalsbaserade samarbetsparter för hantering och leverans av beställningarna i webbutiken. Vid hantering av beställningen ges vissa oundvikliga uppgifter vidare till tredje part: - Namn, leveransadress och telefonnummer till transportföretaget för att leveransen ska bli möjlig. - Nödvändiga uppgifter till leverantören av betaltjänsten, Paytrail. - Cookies till Google Analytics. Informationen som går till Google anonymiseras.

Förutom dessa hanterar leverantören av webbutiken kunders personuppgifter vid problemsituationer. Vi har gjort ett datahanteringsavtal med leverantören, vilket är vår garanti till våra kunder om att personuppgifterna sparas och hanteras lagenligt.

5. Hurudana rättigheter har jag?

När du har registrerat dig i vår webbutik har du rätt till dina egna uppgifter. Du har rätt att: - Få tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt få en kopia över dina sparade personuppgifter - Begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas - Med vissa förbehåll begära att hanteringen begränsas eller motsätta dig hanteringen av personuppgifter

Du kan själv ändra dina inställningar efter inloggning på sidan “Användaruppgifter”. Om du önskar att dina personuppgifter inte ska sparas eller användas längre, eller om du önskar begränsa användningen av dina personuppgifter ber vi dig skicka e-post om detta till adressen glas-service@lund.fi.

Om du har frågor gällande användningen av dina personuppgifter kan du ta kontakt med oss på glas-service@lund.fi.

6. Hur kan jag inverka på användningen av mina uppgifter?

Om du är registrerad som användare i webbutiken kan du när som helst be Glas-Service Lund avsluta ditt användarkonto och radera dina personuppgifter, genom att ta kontakt med vår kundtjänst, glas-service@lund.fi.

Notera att i endel fall kan all information inte raderas och att lagstiftningen kan kräva att endel av informationen om kundförhållandet sparas.

7. Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbutiken och dess funktionalitet för att ditt besök i webbutiken ska bli så tillfredsställande som möjligt. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Cookien är i kraft en begränsad tid, därefter raderas den av webbläsaren. Du kan också själv radera cookies från din dator beroende på webbläsaren.

Vår webbutik använder Google Analytics för att få en statistisk bild av webbutikens användarmängd, från vilka länder användarna kommer och vilka sidor de varit intresserade av. Informationen som sänds till Google är anonymiserad. Vi använder statistiken från Google Analytics för att optimera vår webbutik och öka användarvänligheten. Vi registrerar inte personuppgifter om dig om du inte gör köp i webbutiken.

8. E-marknadsföring

Glas-Service Lund skickar inte ut nyhetsbrev, e-postmarknadsföring eller motsvarande om inte kunden har beställt dem.

9. Kan dataskyddsbeskrivningen ändra?

Vi förbehåller oss rätten att ändra dataskyddsbeskrivningen för att kunna reagera på eventuella ändringar i tjänstens utveckling och lagstiftningen. Vi meddelar registrerade kunder om märkbara förändringar.

Måttbeställ akrylplast eller polykarbonat!

Nu direkt från webbutiken måttbeställda skivor av akrylplast eller polykarbonat.
Beställningens minimipris 10 € plus leveranskostnader.

Akryylilevyt laaserileikattuna tai pöytäsahattu - Akryl laserskurna eller bordssågade

Vad är skillnaden på laser- och sågskärning?

För akrylplast går det att både använda laserskärning och bordssåg. För polykarbonat är det endast beskärning med bordssåg som gäller.

Laserbeskärning

Kvalitet

Laserskärning ger högst möjliga precision, eftersom laserstrålen är extremt smal och därför kan skära med hög noggrannhet. Alla skärningar blir raka och genomskinliga och behöver oftast inte slipas.

Bordssågning

Kvalitet

Vid skärning med bordscirkel blir sågytan matt och grov. Beskärning med cirkel passar bra när kanterna inte blir synliga.

Akryylimuovi laaserileikattu - Akrylplast laserskuren

Plast materialval

Akrylplaster

PMMA, eller akryl, är ett mångsidigt material som är klarare än glas och lätt att forma. Akrylskivor kan formas med hjälp av värme. Den kan maskinbearbetas, laserskäras, värmeformas och böjas med hjälp av värme. PMMA är hård och skör. Akryl är lika starkt som glas, dvs det kan gå sönder. Om du vill ha en slagtålig plastskiva, välj polykarbonat. Eftersom PMMA släpper in mer ljus än glas passar det utmärkt i belysningen. Akryl är UV-beständiga och passar för såväl inom- som utomhusbruk.

Akryl fås som extruderad (XT) eller gjuten:

Akrylplast XT

Extruderad akryl framställs genom att man pressar akrylmassan samtidigt som den kemikaliska processen sker. Därför förekommer det fler spänningar i extruderad akryl. Denna typ av akryl kan varmbockas, laserskäras mm, men pga spänningarna i materialet finns det en liten risk att plasten spricker eller krackelerar. Detta undviks genom en värmehärdning efter att man bearbetat materialet klart. (sker i 83° 1h/mm)

Gjuten akrylplast

Som namnet säger är materialet gjutet, inte pressat. Därmed förekommer det färre spänningar i materialet och det anses därför som ett mer kvalitativt alternativet och mer lämpligt för bearbetning. Dock kan den gjutna akrylen ändra i färg när den värms upp och t.ex. bockas. Blanka ytor kan bli matta och tvärtom, färgnyanser kan också ändra på det uppvärmda området. Gjuten akryl går att bocka och forma, men det är svårare. Gjuten akryl är mer tåligt mot skråmor än extruderad akryl.

Polykarbonat (PC)

Genomskinliga och slagtåliga PC-skivor används bl.a. i fönster samt som skyddsglas i maskiner och arbetsutrymmen. Därtill passar polykarbonatskivor t.ex. som inbrottsskydd i skyltfönster och bankdiskar. Polykarbonatskivor kan även fås med härdad yta, vilket skyddar det normalt mjuka materialet mot skråmor. Polykarbonat kan inte laserskäras.

Akryylilevyt laaserileikattuna tai pöytäsahattu - Akryl laserskurna eller bordssågade

Information om leverans

Större akrylskivor kan beställas via vår epost glas-service@lund.fi och avhämtas från vår butik. Hemkörning även möjlig, tag kontakt för mer information.

Leveranstider

-frakt per post eller hemkört 5-7 vardagar
-avhämtning från vår butik 2-3 vardagar.

Akryylilevyt laaserileikattuna tai pöytäsahattu - Akryl laserskurna eller bordssågade

Produktbeskrivning

Akrylglas

Egenskaper
• Klarare och mer slagtåligt än glas
• Skråmas lätt
• Går bra att bearbeta
• Lätt att limma
• Lätt att värmebockas till olika former

Bearbetningsmetoder
• Limning
• Beskärning
• Laserbeskärning
• Värmebockning

Polykarbonat (PC)

Egenskaper
• Utmärkt slagtålighet
• Bra ljusgenomsläpp
• Isolerar mot elektricitet

Bearbetningsmetoder
• Limning
• Beskärning
• Vattenskärning
• Varmbockning
• Kallbockning

Akryylilevyt laaserileikattuna tai pöytäsahattu - Akryl laserskurna eller bordssågade

Beställ här

LUND_logo.png

Ta kontakt!

Glas-Service Lund

Jakobsgatan 11

68600 Jakobstad

tfn 06 7245077

glas-service(a)lund.fi

Besök oss!

Butiken är öppen

vardagar kl. 8-17
lördagar kl. 10-14
Juni-Augusti lördagsstängt

» Hitta oss på kartan!