Sök på sidan

Lasikaide karkaistu ja laminoitu lasia - Glasräcke i härdat och laminerat glas

Inglasningar

Glas används överallt i modern arkitektur. Glas tillför estetiska värden och de många kombinationsmöjligheterna ger både komfort och säkerhet. Inglasning i större helhet på t.ex fasad, tak eller golv har alla olika kravsättningar, nedan finner du mer information om vilka specialegenskaper olika typer av glas uppfyller.

Energistyrning

Vill man släppa in mer dagsljus och skapa genomsikt genom att ta med större glaspartier i fasaden är detta fullt möjligt i och med energisparglas. Glas på större ytor behöver kunna styra energin utifrån, kraven på glaskonstruktionen är dock helt olika i en byggnad med värmeöverskott (t.ex. kontor) jämfört med byggnader med värmeunderskott (t.ex. bostäder). Glas med energieffektiva egenskaper krävs för att bli kvitt kallras och strålningsdrag, motsvarande solskyddsglas finns att tillgå för att stänga ut solvärme.

De här glasen minskar behovet av ventilation och kylning, och banar väg för ny arkitektur med större glasytor och mer dagsljus i rummen. Det är speciellt viktigt för välbefinnandet hos oss nordbor, eftersom vi är undernärda på dagsljus under vinterhalvåret.

Brandskydd

För några decennier sedan var brandskydd liktydiga med täta, ogenomsynliga konstruktioner i stål och betong. Idag har förädlade glasprodukter dramatiskt förändrat förutsättningarna. Du kan nu skapa byggnader som ger generöst med rymd, ljus och visuell kontakt i kombination med ett effektivt brandskydd. Exempelvis ett brandglas i klass E 30 erhåller egenskaper som att stoppa strålningsvärme, vilket förlänger utrymningstiden, minskar brandspridningen och reducerar kostnaderna för brandskadorna rejält.

Bullerskydd

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar med mycket trafik. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionen. Vare sig det är fråga om buller utifrån eller mellan olika delar av byggnaden finns det glas med specialegenskaper för att reducera oljud. Tack vare detta kan du släppa in rikligt med dagsljus eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor, även i områden med besvärande buller.

Personsäkerhet

Glas är starkare än man kan tro, särskilt lite tjockare glas. Med säkerhetsglas kan du tryggt skapa interiörer med fri genomsikt och rikligt dagsljus, även i utsatta positioner. Säkerhetsglas är härdade och laminerade glas i kombinationer för fasader, tak, golv, dörrar, entrépartier, trapp- och balkongräcken, uteplatser, mellanväggar, duschkabiner, inredningar till badrum och kök med mera.

Sak- och personskydd

Bland alla material som skyddar mot inbrott, vandalism och beskjutning finns det bara ett som släpper in dagsljus och öppnarför kommunikation, det är få tillfällen där inte minst en av dessa egenskaper är väsentlig. Materialet är skyddsglas, dvs. laminerat, härdat och laminerat eller trådglas. Val av skyddglas bestäms beroende på vad det skall skydda och hur effektivt du vill att skyddet skall bli.

Andra specialglas

Glas med andra speciella egenskaper som går att fås direkt från vårt lager eller per beställning är t.ex:
-Diamant, dvs. extra klart glas med bättre färgåtergivning. Fås även som härdat.
-etsat glas, enkelt eller laminerat
-lamellglas med färgat laminat
-glas med elektriskt ledande beläggning
-glas som stoppar röntgenstrålning
-självrengörande glas

LUND_logo.png

Ta kontakt!

Glas-Service Lund

Jakobsgatan 11

68600 Jakobstad

tfn 06 7245077

glas-service(a)lund.fi

Besök oss!

Butiken är öppen

vardagar kl. 8-17
lördagar kl. 10-14
Juni-Augusti lördagsstängt

» Hitta oss på kartan!